Awatar użytkownika
misiek
-#Site Admin
Posty: 228
Rejestracja: pn 08 lis, 2004

Regulamin korzystania z forum

czw 08 cze, 2006

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 1.
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego „Muzyczny.pl” dostępnego pod adresem internetowym http://forum.muzyczny.pl.
2. Właścicielem i Administratorem Forum „Muzyczny.pl” jest M.Ostrowski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej nr 5, 50-541 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 69431, posiadająca NIP: 899-24-29-726
3. Użytkownik może w szybki i efektywny sposób skontaktować się z Administratorem Forum poprzez wiadomość e-mail: forum@muzyczny.pl telefonicznie pod nr 071 79 74 614 lub listownie pod adresem: al. Armii Krajowej nr 5, 50-541 Wrocław

§. 2.
Użyte w Regulaminie pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
1. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się na Forum. Użytkownikiem może być także małoletni, który ukończył 13 lat lub osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych za zgodą odpowiednio przedstawiciela ustawowego lub kuratora;
2. Konto Użytkownika - miejsce dostępne dla Użytkowników Forum po zarejestrowaniu i zalogowaniu, umożliwiające m.in. dodawanie postów i komentarzy pod tą samą Nazwą Użytkownika;
3. Nazwa Użytkownika – oznaczenie identyfikujące Użytkownika przypisane tylko do jednego Konta Użytkownika;
4. Forum – Forum Dyskusyjne „Muzyczny.pl” dostępny pod adresem internetowym http://forum.muzyczny.pl;
5. Serwis neutralny – Serwis zewnętrzny, którego treść lub cel nie stanowi działalności konkurencyjnej dla Właściciela niniejszego Forum, prowadzącego również Sklep internetowy „Muzyczny.pl” dostępny pod adresem http://muzyczny.pl, np. strony internetowe producentów, hobbystów, stron z testami sprzętu muzycznego czy bazami zdjęć. Serwisami neutralnymi nie są w szczególności sklepy prowadzące sprzedaż sprzętu muzycznego za wyjątkiem serwisu Allegro.pl.

§. 3.
1. Korzystanie z forum w pełnym zakresie wymaga bezpłatnego zarejestrowania Użytkownika zgodnie z postanowieniami §. 4. Bez rejestracji możliwe jest jedynie przeglądanie Forum.
2. Do korzystania z Forum Użytkownik powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Włączoną obsługę Java Script,
c. Aktywny adres e-mail
3. Informujemy, iż strony internetowe Forum korzystają z plików cookies. Zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w https://muzyczny.pl/polityka_cookies.html

REJESTRACJA
§. 4.
1. Rejestracja i późniejsze korzystanie z Forum jest bezpłatne.
2. Przed przystąpieniem do korzystania z Forum Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz rejestracyjny dostępny tutaj: http://forum.muzyczny.pl/ucp.php?mode=register
3. Do wypełnienia formularza wymaga się podania jedynie Nazwy Użytkownika, adresu e-mail oraz ustawienie hasła. Nazwa Użytkownika musi mieć długość od 3 znaki do 20 znaków. Hasło musi mieć długość od 6 znaków do 100 znaków.
4. Kliknięcie przycisku „Wyślij” kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne korzystanie z Forum na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Po zakończeniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany e-mail zawierający potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Użytkownik może założyć tylko jedno Konto Użytkownika.

ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM
§. 5
1. Zanim zadasz pytanie przeszukaj dokładnie Forum aby sprawdzić czy podobne już nie było zadawane.
2. Jeśli już zakładasz nowy temat to DOKŁADNIE sprawdź też czy nie lepiej napisać kolejny post w jakimś temacie już istniejącym.
3. Tytuł tematu powinien być sformułowany zwięźle i być związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje. Tytuł tematu musi bezpośrednio określać treść informacji jakie zawiera (np. "Jak samodzielnie wymienić pickup???" a nie "Pomocy!!!").
4. Zabrania się linkowania serwisów komercyjnych innych niż Sklep internetowy Muzyczny.pl (np. innych sklepów internetowych) oraz reklamowania własnej działalności gospodarczej (lub "własnej inicjatywy") bez uzgodnienia tego z Administratorem.
5. W przypadku dyskusji nad konkretnym produktem (np. gitara), proszę o posługiwanie się linkami do strony http://muzyczny.pl, której właścicielem jest Administrator Forum. Jeśli jest to niemożliwe proszę posługiwać się stronami producentów lub Serwisów neutralnych.
6. Twój podpis to nie tablica ogłoszeń! Nadużywanie i celowe reklamowanie stron jest zabronione.
7. Z racji ignorowania prośby o niezamieszczanie linków do stron komercyjnych i sklepów innych niż Sklep internetowy Muzyczny.pl, wszystkie tego rodzaju linki będą usuwane. Dozwolone jest natomiast bez ograniczeń posługiwanie się linkami Serwisów neutralnych, czyli stron producentów, hobbistów, stron z testami, bazami zdjęć itp. Wyjątkiem dozwolonego serwisu komercyjnego jest Allegro.pl.
8. Do zamieszczania ofert kupna/sprzedaży służy wyłącznie dział „Giełda”. Nie jest dozwolone zamieszczanie ww. ofert w podpisie swojego profilu.
9. Administrator nie zezwala na umieszczanie na forum treści reklamowych, ofert współpracy, oraz na ogłaszanie wszelkiego rodzaju działalności komercyjnej.
10. Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną dyskusją należy rozwiązywać przez PW. (Prywatna wiadomość).
11. Administrator i moderatorzy maja prawo ingerencji we wpisy Użytkownika w celu upomnienia, wycięcia niedozwolonych treści, jak i do wykasowania całego posta/tematu, bez obowiązku informowania Użytkownika będącego autorem poprawianego/kasowanego fragmentu.
12. Nie jest dozwolone pisanie całych zdań kapitalikami (duże litery). Dla niewtajemniczonych - oznacza to KRZYK.
13. Nie jest dozwolone pisanie jednakowych postów lub tematów w różnych działach forum.
14. Treści nie wnoszące nic w dyskusjach np. "nie wiem, sprawdzę jutro", "zgadzam się z przedmówcą" mogą być usuwane. Dozwolone jest jednak podziękowanie za pomoc.
15. Nie jest dozwolone pisanie postów niezwiązanych merytorycznie z tematem jak również postów składające się wyłącznie/głównie z emotikonek.
16. Nie jest dozwolone pisanie niezrozumiałym slangiem.
17. W razie wątpliwości czy zamieszczenie na Forum linku do innego serwisu nie będzie naruszało postanowień ust. 4-6 Użytkownik może skonsultować się z Administratorem.
§. 6.
1. Zabronione jest zamieszczanie na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub naruszających prawa osób trzecich.
2. Zabronione jest zamieszczanie na Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, społecznie niewłaściwe oraz naruszające dobra osobiste osób trzecich.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w postach przekazów reklamowych, a także jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z FORUM
§. 7.
1. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Forum i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
2. Właściciel Forum może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności na Forum, w szczególności nie dodał żadnego postu lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
4. Właściciel Forum może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Forum,
b. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
c. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
d. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
e. Użytkownik naruszył postanowienia §. 6. lub w rażący albo uporczywy sposób narusza inne postanowienia Regulaminu,
5. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 i 4 wynosi 14 dni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§. 8.
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi. Użytkownik zamieszczający wątek lub komentarz ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, poprzez zamieszczenie wypowiedzi.
§. 9.
Właściciel Forum nie jest są zobowiązany do sprawdzania i nie sprawdza treści wątków ani komentarzy przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych na Forum.
§. 10 .
1. Wszelkie naruszenia przepisów prawa lub regulaminu Użytkownicy Forum mogą zgłaszać bezpośrednio Właścicielowi Serwisu.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. dane uprawnionego składającego zgłoszenie,
b. uzasadnienie,
c. dane umożliwiające Właścicielowi Forum zlokalizowanie bezprawnej treści w szczególności link do odpowiedniej strony Forum oraz cytat bezprawnej treści,
d. oświadczenie uprawnionego o braku autoryzacji treści zamieszczonych na Forum,
e. oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych informacji.
3. Zastosowanie się do ust. 2. pozwoli na szybszą i sprawniejszą reakcję.
4. Właściciel serwisu niezwłocznie po zawiadomieniu autora wypowiedzi, której dotyczy zgłoszenie zablokuje publiczny dostęp do tej wypowiedzi, jeżeli zgłoszenie będzie zawierało wiarygodne informacje.
5. Autor wypowiedzi może złożyć sprzeciw w terminie 3 dni.
6. Po otrzymaniu sprzeciwu lub po upływie terminu do jego złożenia Właściciel Forum w terminie 3 dni podejmie decyzję o odblokowaniu publicznego dostępu do treści lub odrzuceniu sprzeciwu. Właściciel Forum uzasadni swoją decyzję

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§. 11.
1. Dane osobowe Użytkowników Forum będą przetwarzane przez Właściciela Forum wyłącznie w celu świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Właściciela Forum, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody - w celach marketingowych kontrahentów Właściciela Forum, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Właściciel Forum.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pod warunkiem udzielenia przez Użytkownika odrębnej zgody, Właściciel Forum będzie uprawniony do udostępniania danych Użytkownika swoim kontrahentom, w celu włączenia tych danych do zbiorów danych prowadzonych przez tych kontrahentów.
3. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie na udostępniony przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Właściciela Forum lub jego kontrahentów, a także zgoda na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Właściciela Forum może być w każdej chwili odwołana.

REKLAMACJE
§. 12.
Wszelkie reklamacje Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail do właściciela Forum lub listownie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§. 13.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie powstania sporu Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Użytkownik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.
3. Właściciel Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Forum. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do usług świadczonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili ich świadczenia.
Ostatnio zmieniony wt 16 lis, 2010 przez misiek, łącznie zmieniany 9 razy.

Awatar użytkownika
marcin@muzyczny.pl
-#Site Admin
Posty: 1656
Rejestracja: wt 16 lis, 2004

czw 08 cze, 2006

A tutaj możemy porozmawiać o zmianach propozycjach i sugestiach kodeksu :) Zapraszam wszystkich.

forum/viewtopic.php?t=2291
Ostatnio zmieniony pn 08 lis, 2010 przez marcin@muzyczny.pl, łącznie zmieniany 1 raz.

Wróć do „Off topic”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości